torsdag 1. desember 2016

Training log: December 1, 2016 at 07:45PM, Run activity on StravaActivity name: Evening Run
Distance: 6940.0
Elapsed time: 44 minutes, 42 seconds
View more

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar